Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ledertrend. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dat doen we graag in begrijpelijk taal, zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ledertrend. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ledertrend niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen (zoals van social media). Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Ledertrend te accepteren.

Ledertrend respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en bij ons in veilige handen is.

Veiligheid

Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding. Deze veilige verbinding kun je herkennen aan het groene slotje voor de URL in de adresbalk van de browser. Wij zullen nooit contact met u op nemen om te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden of pincodes. In sommige gevallen sturen we u een e-mail wanneer uw adres bij een bestelling niet klopt of u bepaalde benodigde informatie hebt vergeten in te vullen.

Gebruik van onze diensten
Wij verzamelen alleen gegevens op basis van overeenkomst: aangezien u bij ons online producten koopt hebben wij uw adresgegevens en e-mailadres nodig om de bestelling correct te kunnen verzenden. We combineren geen gegevens uit meerdere bronnen om zo een profiel op te bouwen en in te spelen op marketing acties. Ledertrend zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of beschikbaar stellen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel bijvoorbeeld onze hostingpartij

MyOnlineStore is onze hostingpartij. Zij dragen zorg voor de servers waar onze webshop op staat en verwerken geen gegevens van onze klanten. Met MyOnlineStore hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten die u kunt zien. U kunt een verzoek doen deze in te zien door contact op te nemen met de persoon voor privacyzaken. 


Communicatie
Wanneer u een e-mail of een bericht naar ons verzend is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wanneer u de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op uw eigen computer) in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort koekjes slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor uw browser een hulpmiddel om het voor u makkelijker te maken om websites snel te bekijken. U kunt cookies in- en uitschakelen en / of verwijderen in uw eigen browser. Ook advertentietracking kunt u, indien gewenst, zelf beperken d.m.v. een adblocker. Het uitschakelen van cookies beinvloedt wel het gebruik van onze webshop. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde elementen niet meer optimaal functioneren.

Soms worden er cookies geplaatst door sociale media. Als u ingelogd bent bij b.v. Facebook kunt u hierdoor op onze website weer makkelijk een pagina zelf delen op Facebook. Ook dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

Ledertrend maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een bewerker-overeenkomst met Google Analytics afgesloten en vastgelegd dat wij geen van deze gegevens willen delen met Google en we maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn volledig geanonimiseerd (het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd en wij kunnen via het ipadres dus niets herleiden). De gegevens en statistieken van Google analytics worden niet gedeeld met Google. Via google analytics kunnen wij het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen de webshop verlaten en we kunnen bijvoorbeeld zien of de meeste bezoekers in de winkel vaker naar een bepaald product kijken. Dit zijn maar enkele voorbeelden, wij gebruiken deze gegevens alleen voor onze eigen statistieken. Het belangrijkste is: wij slaan geen persoonlijke data op die te herleiden is naar jou als individu.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons als u zich eerder wilt uitschrijven.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Als u jonger bent dan 18 jaar
Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als u jonger bent dan 18 jaar mag u volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen van ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als u deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat u nog geen 18 bent dan zullen we contact met u opnemen en navraag doen.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer u bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op uw verzoek).  Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor statistische gegevens (bijvoorbeeld herleiden van gemiddelde leeftijd van onze bezoekers en andere demografische kenmerken) Hiermee kunnen wij  statistieken opbouwen waarmee we de webshop kunnen verbeteren. Dit zorgt ervoor dat we t.a.v. van herroepingrecht en garantietermijnen onze taken correct kunnen blijven uitvoeren. E-mail wisselingen die te maken hebben met bestellingen blijven ook 1 jaar bewaard om dezelfde reden. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst. Data die bewaard wordt op papier zit bij ons achter slot en grendel en bij vernietiging wordt dit op een gedegen wijze vernietigd zodat de gegevens niet meer te reconstrueren zijn.

Datalek
Per 1 januari 2016 zijn wij, als webondernemer, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ledertrend. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Ledertrend
Brilduikerhof 4
2623NT Delft (geen bezoekadres)
f.lederwaren@kpnplanet.nl

© 2011 - 2024 LEDERTREND | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel